Startseite
English
Svenska
Norsk
Русский
Français
Kontakt
Profil / Impressum
AGB
Terms and Conditions


WORDDYNAMIC är en översättningsbyrå som är specialiserad på juridiska och ekonomiska översättningar, förnybara energikällor, miljörätt och markedskommunikasjon. 

Vi är auktoriserade översättare för dokument som kräver det, exempelvis handlingar som ska användas i Svensk/Tysk domstol.

För att kunna göra en översättning som stämmer överens med originaldoku­mentets innehåll är det nödvändigt att inneha expertis, både språk­tekniskt och kompetensmässigt. Vi har lång erfarenhet av och är väl insätta i juridisk och ekonomisk terminologi. 

Kvalité

Verksamheten skall alltid kännetecknas av hög professionalitet och grundas på för branschen vedertagna kvalitetskrav. Den europeiska standarden för översättningstjänster, DIN 15038, skall vara vägledande i arbetet.

För verksamheten gäller kvalitetsnormer beträffande 
 
        Språklig kvalitet

        God yrkessed

        Affärsmässighet

        Administrativa rutiner

Sekretess

Vi behandlar alla våra kunders uppdrag och dokument med höga krav på säkerhet och sekretess.